DHKT

Hình ảnh hoạt động ra quân thu gom giấy vụn, ve chai của Đội tình nguyện CEP, đoàn thanh niên Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

16/11/2020


Hình ảnh hoạt động ra quân thu gom giấy vụn, ve chai của Đội tình nguyện CEP, đoàn thanh niên Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

Ngày 08/11/2020, Đội Tình Nguyện CEP, Đoàn thanh niên Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng đã ra quân thu gom giấy vụn, ve chai. Đây là hoạt động thường xuyên của Đội, hoạt động thu hút được nhiều sự tham gia của các bạn tình nguyện viên và rất thành công.

Địa điểm: - Khu vực xung quanh Trường Cao đẳng Kinh Tế Kế hoạch Đà Nẵng - Khu dân cư đường Nguyễn Lương Bằng, đường Nguyễn Chánh.

Số tiền thu được từ số giấy vụn, ve chai được thu gom, Đội Tình Nguyện CEP sẽ thực hiện chương trình “Tiếp Lửa”. Đây là một chương trình " Hỗ trợ các phần ăn khuya cho các cô, chú lao công" nhằm tiếp thêm một chút động lực nào đó cho cô, chú, tiếp thêm hơi ấm trong nhưng đêm khuya lạnh lẽo của mùa đông. Tuy không nhiều nhưng đây chính là những tấm lòng tương thân tương ái của các Đoàn viên Thanh Niên Đoàn Trường CĐ Kinh Tế Kế Hoạch Đà Nẵng

Xin chân thành cảm ơn đến tất cả mọi người đã có tấm lòng góp những giấy vụn, ve chai, cảm ơn tất cả các bạn Tình Nguyện Viên đã nhiệt huyết đến cuối hoạt động.

Tin, ảnh: BCH Đoàn Trường