DHKT

Đoàn thanh niên Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng dự Đại hội đại biểu Hội Sinh viên thành phố Đà Nẵng lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

05/11/2018

Văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu Hội Sinh viên thành phố Đà Nẵng lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Trong 2 ngày 26 và 27/10/2018, Đoàn đại biểu Đoàn thanh niên Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng do Bí thư Đoàn trường Võ Thị Minh Lan làm trưởng đoàn đã tham dự Đại hội đại biểu Hội Sinh viên thành phố Đà Nẵng lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết công tác Hội và phòng trào sinh viên giai đoạn 2011 - 2018, phương hướng công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành Hội sinh viên thành phố Đà Nẵng khóa III, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 33 thành viên. Đồng chí Nguyễn Duy Minh - Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng tái đắc cử Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam thành phố Đà Nẵng khóa III.

Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng có đồng chí Võ Thị Minh Lan - Bí thư đoàn trường trúng cử Ban chấp hành, giữ chức vụ Ủy viên Ban thư ký Hội sinh viên thành phố Đà Nẵng khóa III.

Tại Đại hội cũng đã hiệp thương bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội sinh viên toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023, trong đó có đồng chí Võ Doãn Cường là sinh viên lớp KTTH4-16, UV BTV Đoàn trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng tham dự.

Đoàn đại biểu Đoàn thanh niên Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng dự Đại hội

 

Tin, ảnh: Đoàn trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

Link tải ảnh: https://drive.google.com/open?id=1WJEO1YOgVKkHxGo_b_ZEFYfLlsHCRSeI