DHKT

Các quyết định Vv công nhận tốt nghiệp Cao đẳng đợt 1 năm 2021

05/03/2021

QD 187 Vv công nhận tốt nghiệp Cao đẳng đợt 1  năm 2021 và QD 244 Vv công nhận tốt nghiệp Cao đẳng đợt 1 năm 2021 (bổ sung) của trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng CEP

- Các bước làm thủ tục nhận bằng tốt nghiệp Đợt I năm 2021 xem tại: http://daotao.cep.edu.vn/Home/view.aspx?cat_=23&key_=2063

- Xem Quyết định 187 và tải về danh sách sinh viên CEP tốt nghiệp đợt 1 năm 2021 TẠI ĐÂY

- Xem Quyết định 244 và tải về danh sách sinh viên CEP tốt nghiệp BỔ SUNG đợt 1 năm 2021 TẠI ĐÂY

- Ngày nhận bằng: 05/03/2021 (Thứ 6)