DHKT

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC SINH VIÊN ĐĂNG KÝ VỊ TRÍ THỰC TẬP

25/09/2019

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC SINH VIÊN ĐĂNG KÝ VỊ TRÍ THỰC TẬP

 

1. Khách sạn Hadana Boutique Hotel Đà Nẵng (3sao)

- Số lượng: 13 sinh viên

- Vị trí:

+ HK – Buồng phòng: 04 sinh viên (2 Nam +2 Nữ hoặc 1 Nam + 3 Nữ)

+ FO – Tiền sảnh: 02 sinh viên (1 Nam + 1 Nữ)

+ FB – Nhà hàng: 03 sinh viên (1 Nam +2 Nữ)

- Thời gian thực tập: 10/10 đến 20/10/2019

- Chế độ: cơm ca và hỗ trợ chi phí đi lại: 50.000 đồng/ca

2. Bà Nà Hills

- Số lượng : 20 sinh viên

- Vị trí:

+ Vận hành trò chơi: 15 sinh viên

+ Soát vé: 01 sinh viên

+ Phòng vé: 01 sinh viên

+ Sự kiện: 10 sinh viên

- Thời gian thực tập: 14/10 đến 31/12/2019

- Chế độ: Chỗ ở, tiền ăn hàng ngày, hỗ trợ sinh hoạt phí hàng tháng 

Vậy Sinh viên nào có nhu cầu đăng ký thực tập, về tại Trung tâm Đối ngoại(Tầng 1, Nhà D) Gặp A Tuấn để đăng ký.

Thời gian đăng ký: Từ ngày đăng thông báp đến hết ngày 4/10/2019