DHKT

Kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản tháng 5/2019

29/05/2019

Kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản tháng 5/2019 của sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế Kế Hoạch Đà Nẵng


KẾT QUẢ THI SÁT HẠCH CẤP CC ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN – NÂNG CAO THÁNG 05/2019
Kết quả thi cơ bản: https://drive.google.com/file/d/1Q5SHvFGNPymB-RY8YvvrWq-GTVt20rpp/view?usp=sharing
Kết quả thi nâng cao:  https://drive.google.com/file/d/1Y-znyknhfK2EHHh3OQbtTWpdu8cL2XTu/view?usp=sharing
Thí sinh kiểm tra kỹ các thông tin, nếu thí sinh có gì thắc mắc liên hệ qua email: hoangvd.it@dut.udn.vn trước ngày 30/5/2019.
-----