DHKT

Lịch thi và danh sách thi học kỳ II năm học 2018 - 2019

21/05/2019

Phòng Quản lý Đào tạo thông báo đến toàn thể sinh viên trong toàn Trường Lịch thi và Danh sách thi học kỳ II năm học 2018-2019 ở file đính kèm!

Chi tiết: http://daotao.cep.edu.vn/Home/view.aspx?cat_=14&key_=1974

Trân trọng./.

CLICK ĐỂ XEM LỊCH THI KHOÁ 2017

CLICK ĐỂ XEM LỊCH THI KHOÁ 2018

CLICK ĐỂ XEM LỊCH THI THAY THẾ KHOÁ LUẬN T(16-20)

CLICK ĐỂ XEM DANH SÁCH THI CÁC MÔN THAY THẾ KHOÁ LUẬN t(16-20)