DHKT

Kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản tháng 4/2019

25/04/2019

Kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản tháng 4/2019 của sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế Kế Hoạch Đà Nẵng


KẾT QUẢ THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN THÁNG 04/2019

* Kết quả thi cơ bản: https://drive.google.com/file/d/1uJfWWa0zj7EYQU8DtzlTgwR5xxWa5WLJ/view?usp=sharing

* Kết quả thi nâng cao: https://drive.google.com/file/d/15gdnf5AjCkBkk_JuxhVpKLQ6xMDNUUk2/view?usp=sharing

Thí sinh kiểm tra kỹ các thông tin, nếu thí sinh có gì thắc mắc liên hệ qua email: hoangvd.it@dut.udn.vn trước ngày 28/04/2019.