DHKT

Danh sách thi cuối kỳ II năm học 2018 - 2019 các lớp thay thế khoá luận có tuần học T(2- 8)

05/03/2019

Danh sách thi cuối kỳ II năm học 2018 - 2019 các lớp thay thế khoá luận có tuần học T(2- 8) - Tải về

Phòng QLĐT thông báo đến toàn thể sinh viên có đăng ký học từ tuần 02 đến tuần 08 danh sách thi học kỳ I năm học 2018 - 2019(Các lớp thay thế khoá luận). Các bạn SV xem danh sách, có thắc mắc lên phòng Đào tạo gặp thầy Minh.

Trân trọng.

Chi tiết: http://daotao.cep.edu.vn/Home/view.aspx?cat_=14&key_=1968