DHKT

KẾT QUẢ THI SÁT HẠCH CẤP CC ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 23/12/2018

27/12/2018


KẾT QUẢ THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN 23/12/2018


 

KẾT QUẢ THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN 23/12/2018

Kết quả thi cơ bản: https://drive.google.com/file/d/1_L1EEbr1-8CWwuUH-bnIGChJw7fsEYc8/view?fbclid=IwAR1WR7xwYdv_udL9nlpH2R-G6Ie-r4Rt1gvwa5DtTm533HXS9J0GAgB3LG0

Thí sinh kiểm tra kỹ các thông tin, nếu thí sinh có gì thắc mắc liên hệ qua email: hoangvd.it@dut.udn.vn trước ngày 02/1/2019