DHKT

ĐOÀN TN-KH Số 86 Vv Tổ chức Hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2018 từ 6h30 đến 10h30 ngày 25/11/2018

07/11/2018

ĐOÀN TN-KH Số 86 Vv Tổ chức Hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2018 từ 6h30 đến 10h30 ngày 25/11/2018