DHKT

Vv Thay nhớt miễn phí xe Honda, ngày 9/10 tại Trung tâm thể Thao Đại học Đà Nẵng - 62 Ngô Sĩ Liên

05/10/2018

Vv Thay nhớt miễn phí xe Honda, ngày 9/10 tại Trung tâm thể Thao Đại học Đà Nẵng - 62 Ngô Sĩ Liên, Đà Nẵng. Sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng đem theo thẻ sinh viên nếu có nhu cầu thay nhớt miễn phí.

 

 


TIN LIÊN QUAN