DHKT

Kết quả thi sát hạch CC ứng dụng CNTT cơ bản tháng 9/2018

02/10/2018

Kết quả thi sát hạch CC ứng dụng CNTT cơ bản tháng 9/2018 - Tải về

Thí sinh kiểm tra kỹ các thông tin, nếu thí sinh có gì thắc mắc liên hệ qua email: hoangvd.it@dut.udn.vn