DHKT

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỆU TẬP ĐVTN THAM GIA LỄ RA QUÂN CHUNG TAY BẢO VỆ ĐẠI DƯƠNG

25/06/2018

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỆU TẬP ĐVTN THAM GIA LỄ RA QUÂN CHUNG TAY BẢO VỆ ĐẠI DƯƠNG

Các lớp Khóa 17 nhanh chóng đăng ký tại văn phòng Đoàn. Hạn chọn đăng ký vào ngày 25/6/2018 vào lúc 11h30 tại văn phòng Đoàn. Download thông báo tại đây


TIN LIÊN QUAN