DHKT

Kế hoạch khai giảng, ôn và thi cấp chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản từ tháng 5 đến tháng 12 năm 2018

09/05/2018

Kế hoạch khai giảng, ôn và thi cấp chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản từ tháng 5 đến tháng 12 năm 2018

Xem và tải về tại đây

 


TIN LIÊN QUAN