DHKT

Điểm thi tiếng Anh ngày 22.11.2020, Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

02/12/2020

Điểm thi sát hạch tiếng Anh ngày 22.11.2020, Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

Xem và tải về

Thí sinh xem và kiểm tra thông tin cá nhân, nếu có gì cần chỉnh sửa thì liên hệ tại Trung tâm đến hết ngày 4/12/2020