DHKT

Kết quả học tập lớp kỹ năng mềm K45

19/11/2020

Kết quả học tập lớp kỹ năng mềm K45 - Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng. Xem và tải về

Nếu có thắc mắc, sinh viên liên hệ cô Hà 0914.129. 470 - Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ trước ngày 25/11/2020