DHKT

Chuẩn bị các điều kiện đầu ra để xét Tốt nghiệp đợt 2 năm 2020

11/11/2020

Thông báo Vv Chuẩn bị các điều kiện đầu ra để xét Tốt nghiệp đợt 2 năm 2020 - Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

Chi tiết tại Trang đào tạo tín chỉ: http://daotao.cep.edu.vn/Home/view.aspx?cat_=23&key_=2050

Phòng QLĐT thông báo đến toàn thể các bạn sinh viên đủ điều kiện xét TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 năm 2020, kiểm tra trên hệ thống (Đăng nhập bằng mã sinh viên của mình) xem đủ chứng chỉ đầu ra bắt buộc hay chưa. Nếu sinh viên hoàn thành chương trình học mà còn thiếu các chứng chỉ đầu ra (chưa được tích) thì phô tô nộp về phòng Đào tạo (Cô Loan: 0905648878) trước ngày 20/11/2020. Sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân nếu có sai sót phản hồi lại cô Hương phòng Công tác sinh viên.

Sinh viên có thắc mắc về tốt nghiệp hỏi thầy Huỳnh Lợi phòng Đào tạo.

Đối với các bạn khoá 2017 mang theo ảnh 3x4 để nộp cho cô Loan Phòng Đào tạo để làm bằng.

Trân trọng./.