DHKT

Tổng hợp thông tin kế hoạch học tập các lớp Kỹ năng mềm, Anh văn, CNTT 2020 (cập nhật ngày 26/10)

11/11/2020

Tổng hợp thông tin kế hoạch học tập các lớp Kỹ năng mềm, Anh văn, CNTT năm 2020 của Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng.
Liên hệ đăng ký tại Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng. Điện thoại: 02363.732.322


1. Kỹ năng mềm - TB Vv Kế hoạch khai giảng các lớp mới và tiếp tục học lại các lớp KNM năm 2020 - Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng (cập nhật ngày 26/10)


2. Lớp Anh văn: KH Tổ chức ôn tập và kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra cho SV chính quy tháng 11.2020 - Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng (cập nhật ngày 26/10/2020)

 


3. Lớp Tin học chuẩn CNTT cơ bản: Thi cấp chứng chỉ hàng tháng, sinh viên ghi danh ôn thi và đăng ký thi tại trung tâm đào tạo và bồi dưỡng cán bộ

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG

Điện thoại: 02363.732.322

Email: trungtamdaotaoktkh@gmail.com

Website: http://cep.edu.vn/trungtamdaotaovaboiduongcanbo

Địa chỉ: Nhà D (Nhà dự án)