en-USvi-VN

DHKT

Thông báo

   

   

   

   

   

   

   

   

  Bậc Cao đẳng: đào tạo các ngành và chuyên ngành


  I. Kế toán       

   

       Kế toán tổng hợp
       Kế toán Doanh nghiệp
       Kế toán công
       Kế toán khách sạn nhà hàng
   

  II. Quản trị kinh doanh         

       Kế hoạch – Đầu tư
       Quản lý đấu thầu
       Quản trị Marketing
       Quản trị doanh nghiệp
       Quản trị kinh doanh du lịch khách sạn
       Quản trị kinh doanh du lịch – Tour
       Quản trị kinh doanh công nghiệp


  III. Tài chính – Ngân hàng 

       Ngân hàng
       Tài chính doanh nghiệp
       Quản lý tài chính doanh nghiệp kinh doanh thương mại dịch vụ
       Quản lý tài chính doanh nghiệp kinh doanh khách sạn nhà hàng
       Quản lý ngân sách xã – phường
       Tài chính công


  IV. Tiếng Anh         

    Tiếng anh thương mại
    Tiếng anh du lịch

   

  V. Hệ thống thông tin quản lý         

      Tin học quản lý
      Thương mại điện tử


  VI. Dịch vụ pháp lý         

     Dịch vụ pháp lý (Pháp luật)

   

  VII. Công nghệ thông tin  


  VIII. Quản trị khách sạn 

  Bậc Trung cấp chuyên nghiệp: gồm các ngành


  • Kế toán doanh nghiệp
  • Kế toán hành chính sự nghiệp
  • Kế hoạch – Đầu tư
  • Kế toán xây dựng
  • Dịch vụ pháp lý
  • Pháp luật
  • Quản lý doanh nghiệp
  • Tin học ứng dụng

  Bậc Cao đẳng liên thông: gồm các ngành


  • Kế toán doanh nghiệp
  • Kế toán hành chính sự nghiệp
  • Kế hoạch – Đầu tư
  • Kế toán xây dựng
  • Dịch vụ pháp lý
  • Pháp luật
  • Quản lý doanh nghiệp
  • Tin học ứng dụng
  agario - kisaltmasi - diyet - ilahi dinle - film izle - cuma mesajlari - sarki sozleri - sarki sozleri - youtube