DHKT

Mức thu học phí của Trường CĐ Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng CEP năm học 2022 - 2023

04/07/2022

1. QD So 266 Về mức thu học phí năm học 2022 – 2023 của trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng - Xem và tải về

2. QD So 563 Về mức thu học phí năm học 2021 – 2022 của trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng Xem và tải về

2. QD So 382 Vv Mức thu học phí năm học 2020-2021 - Xem và tải về


 Mức thu học phí năm học 2022 – 2023 của Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng
(Trường công lập nên học phí tốt)


 Mức thu học phí năm học 2021 – 2022


Mức thu học phí năm học 2020 – 2021


agario - kisaltmasi - diyet - ilahi dinle - film izle - cuma mesajlari - sarki sozleri - sarki sozleri - youtube