DHKT

Mức thu học phí của Trường CĐ Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng CEP năm học 2022 - 2023

08/08/2022

 Mức thu học phí năm học 2022 – 2023 của Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng
(Trường công lập nên học phí tốt, thu thấp hơn quy định của Nghị định 81)


 Mức thu học phí năm học 2021 – 2022


Mức thu học phí năm học 2020 – 2021

1. QD So 266 Về mức thu học phí năm học 2022 – 2023 của trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng - Xem và tải về

2. QD So 563 Về mức thu học phí năm học 2021 – 2022 của trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng Xem và tải về

2. QD So 382 Vv Mức thu học phí năm học 2020-2021 - Xem và tải về


agario - kisaltmasi - diyet - ilahi dinle - film izle - cuma mesajlari - sarki sozleri - sarki sozleri - youtube