DHKT

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH NỘI TRÚ ĐỐI VỚI HSSV HỆ CHÍNH QUY - TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG

06/07/2023

QD 767 - QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH NỘI TRÚ ĐỐI VỚI HSSV HỆ CHÍNH QUY TẢI VỀ TẠI ĐÂY

Xem thêm về hướng dẫn thực hiện chính sách miễn, giảm học phí học sinh, sinh viên chính quy
HD So 692 Về việc hướng dẫn thực hiện chính sách miễn, giảm học phí học sinh, sinh viên chính quy

Xem và tải về

 

 


123movies