DHKT

V/v triển khai Kế hoạch hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và triển khai Ngày Chuyển đổi số Bộ Kế hoạch và Đầu tư

26/09/2022

1. V/v triển khai Kế hoạch hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và triển khai Ngày Chuyển đổi số Bộ Kế hoạch và Đầu tư  - Xem và tải về

2. Xem và tải về QĐ của Bộ trưởng về ngày chuyển đổi số Bộ Kế hoạch và Đầu tư

“Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số Bộ Kế hoạch và Đầu tư; triển khai hiển thị bộ nhận diện, biểu trưng Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên các trang thông tin điện tử do đơn vị mình quản lý; lan truyền thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số Bộ Kế hoạch và Đầu tư tới toàn bộ công chức, viên chức thuộc đơn vị”.

- Thời gian triển khai: Trong thời gian từ ngày 01 đến ngày 10/10/2022.

- Để triển khai nhiệm vụ nêu trên, Trung tâm Tin học gửi đường dẫn để tải bộ nhận diện, biểu trưng Ngày Chuyển đổi số quốc gia như sau: http://dx.gov.vn/


agario - kisaltmasi - diyet - ilahi dinle - film izle - cuma mesajlari - sarki sozleri - sarki sozleri - youtube