DHKT

Buổi học trực tiếp đầu tiên của Lớp tiếng Nhật dành cho sinh viên thực tập tốt nghiệp tại Nhật bản sau thời gian học tập Online.

22/02/2022

Buổi học trực tiếp đầu tiên của Lớp tiếng Nhật dành cho sinh viên thực tập tốt nghiệp tại Nhật bản sau thời gian học tập Online.

Đây là lớp tiếng Nhật dành cho các học viên tham gia chương trình thực tập tốt nghiệp các ngành khách sạn, nhà hàng logistic.

Thời gian học tiếng Nhật là 10 tháng kể từ tháng 01 - 09/2022

Lớp được tổ chức bởi Hiệp hội giao lưu Quốc tế về Giáo dục và Y tế liên kết với Nhà trường nhằm bồi dưỡng tiếng Nhật, giao lưu văn hóa cho các bạn. Lớp được tổ chức làm 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 02 từ tháng 7 đến tháng 10, học viên sẽ được rèn luyện kỹ năng giao tiếp bằng các tình huống giao tiếp cụ thể trong công việc với giáo viên người Nhật.

Kết thúc khóa học học viên sẽ sang Nhật tham gia chương trình thực tập 01 năm theo chương trình đã ký kết của Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng.

Xem thêm: Lễ ký kết hợp tác đưa sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng sang Nhật thực tập tốt nghiệp có hưởng lương tại: http://cep.edu.vn/vi-vn/tintuc/chitiet/id/8868


MỘT SỐ HÌNH ẢNH BUỔI HỌC ONLINE KẾT HỢP HỌC TRỰC TIẾP


LỚP HỌC TRỰC TIẾP SAU THỜI GIAN HỌC ONLINE


TIN LIÊN QUAN

123movies