DHKT

ThS Đinh Thị Thu Phương - Phòng Quản lý đào tạo

26/09/2021
 

Ảnh đại diện

Thông tin các nhân


Đinh Thị Thu Phương

 

Họ và tên: Đinh Thị Thu Phương

Ngày tháng năm sinh: 14-11-1989

Quê quán: Quảng Nam

Nơi sinh: Quảng Nam

Học vị, học hàm: Thạc sĩ  Tài chính – Ngân hàng, năm 2014 tại Đại học Kinh tế Đà Nẵng

Bộ phận công tác: Tổ Tài chính, khoa Tài chính – Ngân hàng

Công việc đảm nhiệm: Giảng viên

Giảng dạy: Tài chính – Tiền tệ, Thanh toán quốc tế, Quản trị rủi ro tài chính

Điện thoại: 0977878210

Email: thuphuongcdktkh@gmail.com


QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Từ  12/2011 đến 6/2018: Giảng viên Khoa Tài chính – Ngân hàng

2. Từ 2017 - 6/2018: Phó bí thư chi đoàn Khoa Tài chính – Ngân hàng

3. Từ 1/7/2018 - nay: Giảng viên kiêm nhiệm Phòng Quản lý Đào tạo


NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Bài báo: Ý tưởng góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn Tài chính – Tiền tệ, nội san NCKH Trường CĐ Kinh tế Kế Hoạch Đà Nẵng. Quý IV/2015. Trang 75, 76, 77, 78.

2. Bài báo: Xây dựng môi trường dạy và học ngoại ngữ hiệu quả trong các trường cao đẳng, Tác giả: ThS Đinh Thị Thu Phương,  Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Ngoại ngữ trong xu thế hội nhập khu vực và quốc tế đối với các trường Cao đẳng ở Việt Nam”, tháng 11/2015.

3. Bài báo: Hợp tác với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng thực tập tốt nghiệp của sinh viên các trường cao đẳng trong bối cảnh hội nhập ASEAN - AEC. Tác giả: ThS Đinh Thị Thu Phương. Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Hợp tác với doanh nghiệp để nâng cao chất lượng đào tạo tại các trường cao đẳng trong bối cảnh hội nhập ASEAN – AEC”, tháng 6/2016.

4. Bài báo: Phát triển tín dụng nông nghiệp nông thôn: Kinh nghiệm từ dự án tài chính nông thôn do Ngân hàng thế giới tài trợ tại Việt Nam. Tác giả: Ths Đinh Thị Thu Phương. Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, trang 56, 57, 58.


KHEN THƯỞNG

1. Giấy khen của Hiệu trưởng nhà trường: “Đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi đợt 1 năm 2014 - 2015”