DHKT

Giới thiệu Phòng Quản lý đào tạo CEP


Phòng Quản lý đào tạo, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng (CEP) , tiền thân là Phòng Giáo vụ được thành lập ngày 03 tháng 7 năm 1976 tại Quyết định số 251UB/KHH của Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước. Sau nhiều lần đổi tên, ngày 11 tháng 12 năm 2013, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng ban hành Quyết định số 410/QĐ-KTKH về việc đổi tên Phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học thành Phòng Quản lý đào tạo.

Với chức năng là đơn vị tham mưu thuộc Trường, Phòng Quản lý đào tạo chịu trách nhiệm tham mưu cho Ban Giám hiệu về các mặt công tác: tuyển sinh, quản lý quá trình đào tạo, lập kế hoạch đào tạo, tham gia quá trình quản lý điểm, quản lý văn bằng, quản lý hoạt động khoa học công nghệ, công tác giáo vụ, thực hiện nhiệm vụ đối ngoại về những vấn đề liên quan đến công tác đào tạo và các công việc khác có liên quan được Hiệu trưởng nhà trường phân công. Số lượng cán bộ của Phòng hiện nay là 8 người, cán bộ của Phòng đều có trình độ chuyên môn từ cử nhân trở lên.

Trải qua quá trình hình thành, phấn đấu và phát triển, đến nay, tập thể Phòng Quản lý đào tạo đã đạt được nhiều thành tích trong công tác: được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động Hạng III, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, nhiều Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trong những năm sắp tới, với nhiệm vụ được giao, tập thể cán bộ Phòng Quản lý đào tạo tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng tập thể Phòng ngày càng vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, đặc biệt là việc quản lý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng uy tín của nhà trường trong thời kỳ hội nhập quốc tế.


123movies