DHKT

Thông tin liên hệ Khoa Tin học - Ngoại ngữ

31/05/2022

Trợ lý Khoa Tin học - Ngoại ngữ

ThS. Trần Thị Kim Thoa

Số điện thoại: 0933222290

Điện thoại bàn: 02363 611 567

 trankimthoadn@gmail.com


Văn phòng Khoa Tin học - Ngoại ngữ

Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kế Hoạch Đà Nẵng

Phòng 201 - Giảng đường A

Điện thoại văn phòng Khoa: SĐT: 02363738514 

Email: khoathnnktkh@gmail.com

Trưởng khoa: ThS. Đặng Thanh Bình - Điện thoại: 0905277135 - Email: dangthanhbinh170179@gmail.com


 


123movies