DHKT

Giới thiệu Khoa Tin học Ngoại ngữ CEP

31/05/2022

GIỚI THIỆU KHOA TIN HỌC NGOẠI NGỮ - TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG (CEP)

 

GIỚI THIỆU KHOA TIN HỌC NGOẠI NGỮ - TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG (CEP)

Trên cơ sở mở rộng qui mô và ngành nghề đào tạo trong tiến trình phát triển và hội nhập của nhà trường, ngày 21/7/2005 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ra quyết định số 695/QĐ-BKH thành lập Khoa Tin học – Ngoại ngữ từ hai tổ bộ môn của Khoa Cơ bản – Cơ sở (nay là Khoa Kinh tế - Cơ sở). Về cơ cấu tổ chức, Khoa Tin học – Ngoại ngữ gồm hai tổ bộ môn: tổ Tin học và tổ Ngoại ngữ; biên chế ban đầu là 15 giảng viên. Trải qua 16 năm xây dựng và phát triển, Khoa hiện có 23 giảng viên (bao gồm cả giảng viên kiêm nhiệm). Về trình độ đội ngũ, 100% giảng viên có trình dộ chuyên môn là thạc sĩ.

Về nhiệm vụ chuyên môn, giảng viên của Khoa tham gia giảng dạy các môn tin học, ngoại ngữ theo chương trình đào tạo chung của nhà trường và đào tạo cử nhân cao đẳng các ngành: Tiếng Anh (gồm 2 chuyên ngành: Tiếng Anh thương mại và Tiếng Anh du lịch), Hệ thống thông tin quản lý và Công nghệ thông tin. Khoa cam kết thực hiện chất lượng đào tạo bảo đảm theo chuẩn đầu ra đã công bố đối với các ngành, chuyên ngành  do Khoa phụ trách

Các giảng viên trong Khoa đều có ý thức trách nhiệm cao, có tâm huyết với nghề nghiệp và với nhà trường; luôn cố gắng cải tiến phương pháp giảng dạy theo phương châm lấy người học làm trung tâm; sử dụng tương đối thành thạo và hiệu quả các thiết bị dạy học hiện có. Về thành tích, tập thể khoa, các tổ chức công đoàn và đoàn thanh niên đều đạt danh hiệu tập thể “Lao động tiên tiến”, “Tập thể  xuất sắc”. Năm 2008, 2009, 2010, chi đoàn Khoa vinh dự là 1 trong 10 chi đoàn xuất sắc tiêu biểu của thành phố Đà Nẵng được thành đoàn Đà Nẵng trao tặng giải thưởng “Chi đoàn tiên tiến làm theo lời Bác” và bằng khen; 1 giảng viên của Khoa đạt giải ba trong cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp toàn quốc năm 2012.

Qui mô và chất lượng đào tạo sinh viên chuyên ngành có xu hướng tăng dần từ năm 2006 đến năm 2016. Nếu số lượng sinh viên chuyên ngành vào năm học 2006-2007 chỉ có 180 sinh viên thì đến năm học 2015-2016 số lượng sinh viên của khoa đã lên đến 926. Tuy nhiên trong 5 năm gần đây, số lượng sinh viên của Khoa có chiều hướng giảm sút do nguồn tuyển sinh hạn chế. Dù phải đối mặt với những khó khăn và thách thức trong hiện tại, Khoa vẫn

 không ngừng cố gắng nâng cao chất lượng đào tạo, cập nhật chương trình đào tạo có tính ứng dụng cao trong thực tiễn, chú trọng “học đi đôi với hành” nhằm đáp ứng  yêu cầu nghề nghiệp và nhu cầu xã hội.  

Kế thừa các giá trị truyền thống của nhà trường qua 45 năm xây dựng và phát triển, tập thể lãnh đạo và giảng viên Khoa luôn đoàn kết, chung tay xây dựng Khoa Tin học – Ngoại ngữ ngày càng lớn mạnh về mọi mặt với phương châm “năng động, sáng tạo, kỷ cương, tình thương và trách nhiệm”, góp phần vào sự phát triển bền vững của nhà trường ở hiện tại và trong tương lai.    

 123movies