DHKT

Liên hệ Phòng Tư vấn Tuyển sinh - Truyền thông và Quan hệ hợp tác

04/10/2021

Liên hệ Phòng Tư vấn Tuyển sinh - Truyền thông và Quan hệ hợp tác
Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

Bộ phận Truyền thông và Quan hệ hợp tác: Phòng 102 - Nhà B
Bộ phận Tư Vấn Tuyển Sinh Phòng 104 - nhà B 

Số điện thoại: 02363.740.407

Email: trungtamdoingoaiktkh@gmail.com


Liên hệ tuyển dụng việc làm:

1. Phòng TVTS, Truyền thông và QH Hợp tác
143 Nguyễn Lương Bằng, Tp. Đà Nẵng - 02363.740.407
Email: http://trungtamdoingoaiktkh@gmail.com

2.  Ban biên tập Website
Email: truongcaodangkinhtekehoach@gmail.com 

123movies