DHKT

Tân sinh viên 2023 của Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng tham quan nhận thức nghề nghiệp tại Nhà máy Acecook, KCN Hoà Khánh Đà Nẵng

31/08/2023

Tân sinh viên 2023 của Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng tham quan nhận thức nghề nghiệp tại Nhà máy Acecook, KCN Hoà Khánh Đà Nẵng.

Đây là hoạt động được tổ chức hàng năm dành cho Tân sinh viên nhập học tại trường để sinh viên được tiếp cận với các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, đơn vị dịch vụ ... giúp các em làm quen với môi trường doanh nghiệp, khơi dậy tinh thần học tập, phấn đấu nghề nghiệp.

-----
Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng
143 Nguyễn Lương Bằng, Q.Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng
Đào tạo: 02363842062 - 0905.9999.82
Tư vấn TS: 023637404047 - 092.667.1979

Liên hệ tuyển dụng việc làm:

1. Phòng TVTS, Truyền thông và QH Hợp tác
143 Nguyễn Lương Bằng, Tp. Đà Nẵng - 02363.740.407
Email: http://trungtamdoingoaiktkh@gmail.com

2.  Ban biên tập Website
Email: truongcaodangkinhtekehoach@gmail.com 

soap2day