DHKT

Đoàn công tác Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng thăm và thảo luận hợp tác cùng Ủy Ban hợp tác Lào – Việt tại thủ đô Viêng Chăn.

02/08/2023

Trong thời gian từ ngày 28/7/2023 đến 02/8/2023, Đoàn công tác của Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng do TS. Nguyễn Văn Huỳnh - Hiệu trưởng làm Trưởng đoàn đã có chuyến đi khảo nhu cầu đào tạo cán bộ ngành Kế hoạch và Đầu tư một số địa phương ở Lào, đồng thời thăm và làm việc với Ủy Ban hợp tác Lào – Việt tại thủ đô Viêng Chăn.

Tại các tỉnh Sa-van-na-khẹt, Khăm Muộn, Viêng Chăn, đoàn khảo sát đã gặp gỡ các học viên Lào từng tham gia lớp bồi dưỡng trong những năm qua để đánh giá hiệu quả của các lớp đào tạo theo các nội dung như: thời gian khóa học, chương trình đào tạo, đối tượng tham gia… cũng như nhu cầu đào tạo tại các địa phương nước bạn Lào trong thời gian tới. 

Sau khi kết thúc thời gian khảo sát, Đoàn công tác đã có buổi làm việc cùng Ủy Ban hợp tác Lào – Việt tại thủ đô Viêng Chăn. Tại đây, hai bên cùng trao đổi kinh nghiệm về công tác tổ chức và nội dung liên quan đến chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ ngành Kế hoạch và Đầu tư của Lào.

Kết thúc buổi thảo luận, hai bên đã cùng thống nhất các nội dung hợp tác trọng tâm cần triển khai thực xây dựng kế hoạch và thực hiện trong thời gian đến. Và ngay trong tháng 8 năm 2023 sẽ tiến hành khai giảng khóa bồi dưỡng đợt 1 cho các học viên Lào tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng 

Tin, bài: Phòng TVTS,TT, QHHT


Liên hệ tuyển dụng việc làm:

1. Phòng TVTS, Truyền thông và QH Hợp tác
143 Nguyễn Lương Bằng, Tp. Đà Nẵng - 02363.740.407
Email: http://trungtamdoingoaiktkh@gmail.com

2.  Ban biên tập Website
Email: truongcaodangkinhtekehoach@gmail.com 

manganelo