DHKT

Thảo luận tổ chức chương trình giao lưu sinh viên nhà trường với sinh viên Đại học Kyung In, Hàn Quốc năm 2023

27/04/2023

Nhận lời mời của lãnh đạo Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng, chiều 27/4/2023, bà Kyungok Park - Trưởng phòng Quan hệ Quốc tế của Đại học nữ sinh Kyungin, Hàn Quốc cùng thành viên đoàn đã thăm, trao đổi kế hoạch hợp tác với Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng.

Đón tiếp đoàn có TS. Nguyễn Văn Huỳnh - Hiệu trưởng nhà trường và đại diện lãnh đạo phòng TVTS, Truyền Thông và Quan hệ đối ngoại, lãnh đạo phòng Quản lý đào tạo.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai trường đã giới thiệu thông tin về các ngành đào tạo của mỗi bên như du lịch, ẩm thực nhà hàng khách sạn, công nghệ thông tin và thảo luận kế hoạch tổ chức chương trình giao lưu sinh viên 2023 giữa hai trường tại Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng.

Chương trình giao lưu sinh viên dự kiến diễn ra từ ngày 26 - 30/6/2023 với các nội dung giao lưu bao gồm: ngôn ngữ, văn hóa – du lịch- ẩm thực...

Hai bên thống nhất hoàn thiện kịch bản giao lưu trong tháng 05/2023 để chủ động và tổ chức chương trình thành công tốt đẹp.

Phòng TVTS, TT và QHHT

 

 

 


Liên hệ tuyển dụng việc làm:

1. Phòng TVTS, Truyền thông và QH Hợp tác
143 Nguyễn Lương Bằng, Tp. Đà Nẵng - 02363.740.407
Email: http://trungtamdoingoaiktkh@gmail.com

2.  Ban biên tập Website
Email: truongcaodangkinhtekehoach@gmail.com 

manganelo