DHKT

Thảo luận chương trình học bổng du học tại Australia năm 2023 dành cho sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng.

27/12/2022

Chiều 26/12/2022, tại Phòng họp nhà hiệu bộ của Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng, TS. Nguyễn Cao Luận – Phó hiệu trưởng nhà trường đã tiếp đại diện doanh nghiệp Australia và thảo luận chương trình cấp học bổng du học tại Australia dành cho sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng.

Chương trình dự kiến triển khai trong quý I năm 2023, DN Australia sẽ cấp học bổng 100% học phí cho Sinh viên Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng  sang học Cao đẳng tại Australia với điều kiện sinh viên cam kết làm việc tại Doanh nghiệp cấp học bổng trong thời gian theo học.


Liên hệ tuyển dụng việc làm:

1. Phòng TVTS, Truyền thông và QH Hợp tác
143 Nguyễn Lương Bằng, Tp. Đà Nẵng - 02363.740.407
Email: http://trungtamdoingoaiktkh@gmail.com

2.  Ban biên tập Website
Email: truongcaodangkinhtekehoach@gmail.com 

manganelo