DHKT

Ban Chấp Hành Đoàn Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kế Hoạch nhiệm kỳ 2022-2024

26/05/2022

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng nhiệm kỳ 2022-2024

Đồng chí Võ Thị Minh Lan - Bí thư đoàn trường
Điện thoại: 0938231011 - Email: vothiminhlan29685@gmail.com


 

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết - Phó bí thư Đoàn trường
Điện thoại: 0986.049.358 - Email: nguyentuyet1311@gmail.com


mangakakalot