DHKT

Kế hoạch Tổ chức tập huấn kỹ năng cho cán bộ Đoàn và Đoàn viên thanh niên; Kiểm tra các chi đoàn trực thuộc và xét giải thưởng Chi đoàn tiên tiến làm theo lời Bác cấp trường 2024; Tổ chức ngày hội ý tưởng sáng tạo CEP 2024

03/04/2024

Kế hoạch Tổ chức tập huấn kỹ năng cho cán bộ Đoàn và Đoàn viên thanh niên; Kiểm tra các chi đoàn trực thuộc và xét giải thưởng Chi đoàn tiên tiến làm theo lời Bác cấp trường 2024; Tổ chức ngày hội ý tưởng sáng tạo CEP 2024  - Nội dung chi tiết xem tại đây


123movies