DHKT

Đoàn TN - Kế hoạch tổ chức lễ mitting kỷ niệm Ngày truyền thống Học sinh Sinh viên 9/1/2024; Tuyên dương danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường và Tập thể sinh viên 5 tốt cấp trường năm học 2022-2023

28/12/2023

Kế hoạch tổ chức lễ mitting kỷ niệm Ngày truyền thống Học sinh Sinh viên 9/1/2024; Tuyên dương danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường và Tập thể sinh viên 5 tốt cấp trường năm học 2022-2023 - Nội dung chi tiết xem tại đây


123movies