DHKT

TTri So 454 Thông tri triệu tập vv tham gia Hội nghị tuyên truyền, đối thoại và bồi dưỡng kỹ năng tư vấn chính sách BHYT học sinh, sinh viên năm học 2023-2024 cho cán bộ Đoàn, Đoàn viên tại Trường

07/12/2023

1. TTri So 454 Thông tri triệu tập vv tham gia Hội nghị tuyên truyền, đối thoại và bồi dưỡng kỹ năng tư vấn chính sách BHYT học sinh, sinh viên năm học 2023-2024 cho cán bộ Đoàn, Đoàn viên tại Trường - Nội dung chi tiết xem tại đây

2. KH 2148   - Nội dung chi tiết xem tại đây


123movies