DHKT

693/QĐ-KTKH - Vv Công nhận chức danh Ban cán sự các lớp SV năm học 2019-2020

04/11/2019

693/QĐ-KTKH - Vv Công nhận chức danh Ban cán sự các lớp sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng năm học 2019-2020 - Xem và tải về