DHKT

Mức thu học phí của Trường CĐ Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng CEP năm học 2021 - 2022

01/03/2021

QD So 563 Về mức thu học phí năm học 2021 – 2022 của trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng Xem và tải về

QD So 382 Vv Mức thu học phí năm học 2020-2021 Xem và tải về

Mức thu học phí năm học 2018-2019 của Trường CĐ Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng - Xem và tải về tại đây


 

 Mức thu học phí năm học 2021 – 2022


Mức thu học phí năm học 2020 – 2022


Mức thu học phí năm học 2018-2019 của Trường CĐ Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng - Xem và tải về tại đây