DHKT

QĐ Số 208 Vv Ban hành Quy định về thủ tục nghỉ hàng năm, nghỉ hưởng chế độ BHXH, nghỉ đi học, nghỉ việc riêng có lương và không lương

02/04/2018

Quyết định (Tải về tại đây)

Phụ lục file word (Tải về tại đây)