DHKT

846/QĐ-KTKH - Vv Ban hành Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động từ chức, miễn nhiệm cán bộ, viên chức quản lý theo phân cấp quản lý thuộc Trường CĐ Kinh tế- Kế hoạch ĐN

29/11/2017

846/QĐ-KTKH - Vv Ban hành Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động từ chức, miễn nhiệm cán bộ, viên chức quản lý theo phân cấp quản lý thuộc Trường CĐ Kinh tế- Kế hoạch ĐN  TẢI VỀ TẠI ĐÂY