DHKT

CHI ĐOÀN KTTH3-19 CEP VỚI HÀNH TRÌNH VỀ ĐỊA CHỈ ĐỎ

25/03/2021

CHI ĐOÀN KTTH3-19 CEP VỚI HÀNH TRÌNH VỀ ĐỊA CHỈ ĐỎ

Sáng ngày 13/3/2021, Chi đoàn KTTH3-19, Đoàn thanh niên Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng đã tổ chức “Hành trình về địa chỉ đỏ” đến tham quan Bảo tàng quân khu 5 - một trong những mô hình của chuỗi hoạt động “Sinh hoạt Chi đoàn tháng Ba” do Đoàn trường phát động.

Các bạn đoàn viên của Chi đoàn đã có dịp tìm hiểu về sự ra đời, chiến đấu và chiến thắng của các lực lượng vũ trang quân khu 5 trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ qua nhiều hình ảnh, tư liệu, và hiện vật được trưng bày bên trong và bên ngoài của Bảo tàng.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, qua đó đã góp phần nuôi dưỡng lòng yêu nước, tự hào dân tộc và lý tưởng cách mạng trong đoàn viên thanh niên