DHKT

Đoàn thanh niên CEP tham dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị và Tổng kết Tháng thanh niên 2021

12/04/2021

Chiều ngày 09/4/2021, Thành Đoàn Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị và Tổng kết Tháng thanh niên 2021.

Đoàn thanh niên  trường Cao Đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng (CEP) tham dự Hội nghị gồm:
- Đ/c Võ Thị Minh Lan - Bí thư Đoàn trường
- Đ/c Nguyễn Thị Tuyết - Phó bí thư Đoàn trường

Tại Hội nghị, Thành Đoàn Đà Nẵng:
- Trao bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05 giai đoạn 2016-2021 cho 20 tập thể và 18 cá nhân. 
- Trao bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong Tháng thanh niên cho 16 tập thể.

Theo đó, tập thể Đoàn thanh niên trường Cao Đẳng Kinh tế - Kế hoạch vinh dự được trao tặng cả 2 bằng khen tập thể và 1 bằng khen cá nhân khen tặng cho  đ/c Võ Thị Minh Lan - Bí thư Đoàn trường.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH