DHKT

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ

06/07/2020

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ, Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (10/7/1910 -10/7/2020)

Xem và tải về

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ bỏ phiếu bầu Quốc hội khóa VII tại quận 3, TP Hồ Chí Minh, tháng 4/1987