DHKT

HÌNH ẢNH RA QUÂN "NGÀY CHỦ NHẬT XANH" THÁNG 5 NĂM 2020 CỦA ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG

02/06/2020

HÌNH ẢNH RA QUÂN "NGÀY CHỦ NHẬT XANH" THÁNG 5 NĂM 2020 CỦA ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG

Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2019-2020, thực hiện Kế hoạch của Thành Đoàn Đà Nẵng. Sáng Chủ nhật ngày 31/5/2020, Đoàn thanh niên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng tổ chức ra quân "NGÀY CHỦ NHẬT XANH 2020" với hơn 70 ĐVTN tham gia dọn dẹp vệ sinh quanh khuôn viên trường và tham gia dọn dẹp các tuyến đường giáp với hàng rào nhà trường.

Đây là hoạt động được Đoàn trường tổ chức hàng quý, thu hút đoàn viên sinh viên trường tham gia với tinh thần hăng hái và vui vẻ.

Tin, ảnh: Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng


MỘT SỐ HÌNH ẢNH