DHKT

Cán bộ, giảng viên Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng tham dự lớp bồi dưỡng kỹ năng thực thi nhiệm vụ, công vụ năm 2019

06/11/2019

Hình ảnh khai giảng Lớp bồi dưỡng kỹ năng thực thi nhiệm vụ, công vụ trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 năm 2019

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngày 6/11/2019 tại hội trường Khách sạn Sài Gòn Tourane Đà Nẵng, Trung tâm bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch đã khai giảng Lớp bồi dưỡng kỹ năng thực thi nhiệm vụ, công vụ trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 cho học viên là công chức, viên chức của các đơn vị thuộc Bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

TS. Đỗ Mạnh Khởi - Giám đốc trung tâm bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu khai giảng khóa học

Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng với sự góp mặt của 30 học viên là cán bộ giảng viên, chuyên viên tham gia lớp học trong thời gian 02 ngày 6-7/11/2019 với các nội dung:
1. Khái quát cách mạng công nghiệp 4.0 và những yêu cầu nâng cao kỹ năng thực thi nhiệm vụ, công vụ.
2. Một số kỹ năng thực thi nhiệm vụ, công vụ cần thiết trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0
3. Tham nhũng ở Việt Nam và những yêu cầu, giải pháp đặt ra đối với công chức, viên chức trong phòng, chống tham nhũng.

Ông Phạm Mạnh Cường - nguyên Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ - Bộ Kế hoạch Đầu tư là giảng viên lớp học

Đây là chương trình đào tạo rất thiết thực nhằm góp phần năng cao kỹ năng, năng lực thực thi nhiệm vụ, công vụ tại cơ quan cho cán bộ, giảng viên nhà trường nói riêng và cán bộ công chức, viên chức của các đơn vị thuộc bộ Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nói chung.

Đặng Trọng Thanh