DHKT

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG ( LẦN THỨ NHẤT ) KHÓA XXIII, NHIỆM KỲ 2019-2022

04/11/2019

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG ( LẦN THỨ NHẤT ) KHÓA XXIII, NHIỆM KỲ 2019-2022

Ngày 29/10/2019 tại phòng họp nhà hiệu bộ, Đoàn trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kế Hoạch đã tổ chức Hội nghị BCH Đoàn trường khoá XXIII lần thứ nhất

Đến tham dự Hội nghị có sự hiện diện của thầy Nguyễn Văn Huỳnh – Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường và Đ/c Lê Thị Hồng Hạnh – chuyên viên Ban tổ chức kiểm tra Thành Đoàn Đà Nẵng, cùng 21 đồng chí trong BCH Đoàn Trường khóa XXIII.

Hội nghị đã bầu ra Ban Thường vụ Đoàn trường gồm 07 đồng chí:

+ Đ/c Võ Thị Minh Lan được bầu giữ chức danh Bí thư Đoàn trường.

+ Hai đ/c giữ chức danh Phó bí thư Đoàn trường là đ/c Lê Đình Hà và đ/c Nguyễn Thị Tuyết.

Các ủy viên Ban thường vụ gồm:
+ Đ/c Nguyễn Tân Cảnh
+ Đ/c Trần Minh Tuấn
+ Đ/c Lê Thị Huỳnh Nga
+ Đ/c Đặng Ngọc Thành