DHKT

Tham gia Cuộc thi trắc nghiệm 90 năm lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam

27/12/2019

Tham gia Cuộc thi trắc nghiệm 90 năm lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam - Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

1. Đăng nhập trang website https://vcnet.vn/  hoặc trên điện thoại tải phần mềm VCnet trong kho ứng dụng

2. Đăng ký với các thông tin: Họ tên - số điện thoại (sẽ nhận được tin nhắn hồi đáp gồm mã đăng nhập và mật khẩu)

3. Tiến hành làm bài theo tuần.

Xem hướng dẫn thêm tại video