DHKT

ĐOÀN TN TRƯỜNG THAM GIA THỰC HIỆN MÔ HÌNH "HỖ TRỢ GIỐNG VẬT NUÔI" CHO THANH NIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ KHÓ KHĂN PHÁT TRIỂN KINH TẾ

20/07/2021

ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG (CEP) THAM GIA THỰC HIỆN MÔ HÌNH "HỖ TRỢ GIỐNG VẬT NUÔI" CHO THANH NIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ KHÓ KHĂN PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Sáng ngày 18/7/2021, hưởng ứng ngày cao điểm tình nguyện xây dựng nông thôn mới năm 2021, dưới sự chỉ đạo của Ban thường vụ Thành Đoàn Đà Nẵng, Đoàn TN trường Cao Đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng tiến hành trao tặng "giống vật nuôi" trị giá 5.000.000đ cho hộ gia đình thanh niên dân tộc thiểu số người Cơ Tu tại thôn Tà Lang, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng.

Đây là hoạt động nằm trong Chiến dịch Tình nguyện hè 2021 của Đoàn thanh niên CEP