DHKT

Đoàn TN CEP đạt liên tiếp 5 giải thưởng tại 5 Cuộc thi về Truyền thông do Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức.

05/07/2021

Đoàn trường đạt liên tiếp 5 giải thưởng tại 5 Cuộc thi về Truyền thông do Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức.


1. Giải Nhì (cuộc thi không có giải Nhất)
Cuộc thi thiết kế video clip Bản tin “Thanh niên với bầu cử trong bối cảnh dịch Covid”

2. Giải Khuyến khích (Top 4)
Cuộc thi thiết kế video clip “Thời tuổi trẻ sôi nổi” kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh


3. Giải Khuyến khích (Top 6)
Cuộc thi thiết kế Infographic tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên


4. Giải Khuyến khích (Top 9)
Cuộc thi thiết kế Album Nhật ký làm theo lời Bác


5. Giải Khuyến khích (Top 13)
Cuộc thi thiết kế Infographic tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.