DHKT

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH 45 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG (3/7/1976 – 3/7/2021 )

29/06/2021

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH 45 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN  TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG (3/7/1976 – 3/7/2021 )

A. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

Từ khi thành lập đến nay, cùng với sự thay đổi của đất nước; Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng đã phát triển qua những chặng đường đầy ấn tượng:

Giai đoạn từ 1976-1992: TRƯỜNG TRUNG HỌC NGHIỆP VỤ KẾ HOẠCH II

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất; ngày 03/07/1976 Uỷ ban Kế hoạch Nhà Nước (nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư) ra Quyết định số 251/UBKH thành lập Trường Trung học Nghiệp vụ Kế hoạch II nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ kế hoạch có trình độ Trung cấp cho các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và một số tỉnh phía Bắc

Lễ sơ kết học kỳ I năm học 1986 - 1987

Năm 1986 mô hình xây dựng nền kinh tế theo cơ chế kế hoạch hóa tập trung  không còn phù hợp, Đảng ta chủ trương chuyển nền kinh tế sang cơ chế thị trường định hướng XHCN, trước những yêu cầu cấp bách của xã hội đòi hỏi nhà trường phải đổi mới hoạt động cho phù hợp.  Bằng sự cố gắng, nỗ lực Nhà trường đã hoàn thành tốt các yêu cầu về đổi mới như: công tác tuyển sinh, cải tiến mục tiêu, chương trình, phương pháp đào tạo phù hợp với cơ chế quản lý kinh tế mới … hoàn thiện tư liệu thực hành, duy trì phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt” đáp ứng nhu cầu của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sự đổi mới này đã được thể nghiệm trước yêu cầu đổi mới.

Giai đoạn từ năm 1992 – 2001: TRƯỜNG TRUNG HỌC KẾ HOẠCH - KINH DOANH II

Năm 1992 Trường Trung học Nghiệp vụ Kế hoạch II được phép của Ủy Ban Kế hoạch Nhà nước (nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường đổi tên là Trường Trung học Kế hoạch - Kinh doanh II Đà Nẵng với mục tiêu và nội dung đào tạo bám sát yêu cầu xã hội và thực tiễn vận động của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Nhà trường đã triển khai tổ chức đào tạo với 5 chuyên ngành chính là: Kế hoạch – Đầu tư, Quản trị kinh doanh, Kế toán doanh nghiệp, Kế toán hành chính sự nghiệp, Tin học. Từ năm 1998 nhà trường đã liên kết với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học thủy sản Nha Trang đào tạo hệ chính quy và tại chức các chuyên ngành Kinh tế phát triển, Kế toán, Kinh tế thủy sản, Quản trị kinh doanh và Cơ điện lạnh cho sinh viên Cao đẳng và Đại học nhằm chuẩn bị các điều kiện để nâng lên Cao đẳng.

Lễ đón nhận cờ trong sạch vững mạnh 2 năm 1992 – 1993 của chi bộ trường KHKD II

Trong giai đoạn này đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên gồm 25 người (năm 1993). Học sinh chỉ tuyển được 50 học sinh, có lúc chỉ còn 18 học sinh và chỉ có 2 phòng làm việc, không có tổ bộ môn mà tất cả giáo viên đều sinh hoạt chung với phòng Tổ chức - Đào tạo. Đây là giai đoạn khó khăn nhất của nhà trường trước thách thức trường tồn tại hay không tồn tại.

Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11-2000

Đứng trước thực trạng như vậy, Nhà trường phải thực hiện một sự thay đổi toàn diện về mục tiêu, nội dung, chương trình giảng dạy bám sát yêu cầu vận động của xã hội, của nền kinh tế thị trường. Thực hiện chủ trương của Bộ chủ quản, nhà trường đã thực hiện đa dạng hóa công tác đào tạo như: đào tạo chính quy, đào tạo tại chức theo chỉ tiêu được giao; hợp đồng, liên kết với trường Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Thủy sản Nha Trang, Trung học lưu trữ và Nghiệp vụ văn phòng II, trường Trung học Kinh tế tỉnh Khánh Hòa, Sở Du lịch Thành phố Đà Nẵng, các trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai, Thừa Thiên – Huế, các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Nam Đông, Huyện An Khê, Trung tâm bồi dưỡng chính trị Hải Lăng, Quảng Trị; Trung tâm đào tạo tin học và nghiệp vụ Phương Nam Đà Nẵng. Đến thời gian này Trường đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất để phát triển.

Giai đoạn từ năm 2001 – 2021: TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH - TẾ KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, năm 2001 Trường được nâng cấp từ Trường Trung học Kế hoạch – Kinh doanh II thành trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng theo Quyết định số 3858/QĐ-BGDĐT-TCCB ngày 28/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Trường và công bố quyết định nâng cấp lên trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

Trường tuyển sinh và đào tạo khóa cao đẳng đầu tiên vào năm 2002. Nhiệm vụ của trường trong giai đoạn này là vừa đào tạo trình độ Cao đẳng vừa đào tạo trung cấp chuyên nghiệp; nghiên cứu khoa học phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo của trường và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; Bồi dưỡng và đào tạo lại đội ngũ cán bộ Kế hoạch và Đầu tư, chủ yếu cho các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên. Khi mới nâng cấp, ngoài những ngành đào tạo trung cấp, Trường chỉ được phép đào tạo 3 ngành bậc cao đẳng: Quản trị kinh doanh, Kế toán và Tài chính – Ngân hàng. Từ khi được nâng cấp đến năm 2012, quy mô đào tạo của Trường ngày càng tăng nhanh, có năm quy mô HSSV chính quy của Trường hơn 6.000 người.

Từ năm 2017 khi Trường chuyển sang đào tạo nghề dưới sự quản lý nhà nước về giáo dục nghể nghiệp của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì tình hình tuyển sinh gặp khó khăn, số lượng học sinh vào học cao đẳng ngày càng giảm. Trước những khó khăn trên, tập thể lãnh đạo Trường đã có nhiều sáng kiến và thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp phù hợp nhằm duy trì, ổn định quy mô đào tạo, thu hút người học, tạo đà phát triển trong giai đoạn tới.

 - Trường đã mở thêm các ngành học mới như Cao đẳng Dịch vụ pháp lý, Quản trị khách sạn, Công nghệ thông tin và một số ngành mới đào tạo Trung cấp; nâng tổng số ngành đào tạo Cao đẳng là 8 ngành với 17 chuyên ngành và 6 ngành đào tạo Trung cấp.

- Công tác nghiên cứu khoa học của Trường được chú trọng đầu tư và trong thời gian gần đây có nhiều tiến bộ vượt bậc, từ việc biên soạn giáo trình, thực hiện đề tài khoa học cấp Bộ, đăng các công trình khoa học trên các tạp chí có chỉ số ISSN.

- Triển khai ký kết hợp tác toàn diện với các trường cùng tương đồng về khối ngành đào tạo để tranh thủ lợi thế và kinh nghiệm lẫn nhau: Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại thành phố Hồ Chí Minh và Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế

- Trường đã ký kết đào tạo liên thông lên đại học với Trường Đại học Kinh tế và Trường Đại học Ngoại Ngữ thuộc Đại học Đà Nẵng, tạo điều kiện cho sinh viên của Trường được liên thông lên đại học.

- Phát triển và tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp thông qua việc ký kết hợp tác với 25 doanh nghiệp như: Công ty cổ phần Cáp treo Bà Nà, Vinpearl, Cocobay,  Khách sạn Mercure, Ngân hàng OCB,  Công viên Châu Á. KDL Núi Thần Tài, Misa, Fast…


Lễ ký kết hợp tác "Chương trình thực tập tốt nghiệp quốc tế tại Nhật bản" đưa sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng sang thực tập tốt nghiệp tại Nhật Bản ngay trong năm 2021

- Về hợp tác quốc tế  đến nay, Trường đã thiết lập mối quan hệ với các trường và doanh nghiệp tại 6 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, NewZealand, Australia.

 

 - Cơ sở vật chất đáp ứng tốt yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng của Trường  với các khu thực hành nghề Kế toán, Quản trị Khách sạn, Tiếng Anh Trong năm 2021, Nhà trường đã và sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng các công trình của dư án “Đầu tư xây dựng nhà ký túc xá và cải tạo Nhà ký túc xá dành cho cán bộ của ngành đi học”, dự án “Đầu tư xây dựng Khu giảng đường tích hợp và chỉnh trang khuôn viên Trường” mang lại cho Nhà trường một diện mạo mới, khang trang, sạch đẹp và hiện đại hơn.

Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11-2014

Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11-2020


Hội nghị viên chức năm 2021

Bộ máy tổ chức của Trường cũng được sắp xếp, kiện toàn sau khi thực hiện chủ trương và chính sách sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 120/2020/NĐ-CP. Các đơn vị chuyên môn, chức năng của Trường từ tháng 5 năm 2021 cụ thể như sau:

- 5 khoa chuyên môn gồm: Khoa Kinh tế - Cơ sở, khoa Kế hoạch – Quản trị, khoa Tài chính – Ngân hàng, khoa Tin học – Ngoại ngữ, khoa Kế toán.

- 6 phòng chức năng gồm: Phòng Tổ chức – Hành chính & Thanh tra, phòng Quản trị - Tài vụ, phòng Quản lý đào tạo, phòng Khảo thí và Bồi dưỡng cán bộ, phòng Công tác chính trị & Quản lý HSSV, phòng Tư vấn tuyển sinh – Truyền thông và Quan hệ hợp tác.

BCH Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025

THÀNH TÍCH NHÀ TRƯỜNG TRONG 45 NĂM QUA:

- Năm 1996, nhà trường đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba, phần thưởng cao quý của Chủ tịch nước Lê Đức Anh trao tặng.

- Năm 2001, nhà trường đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, phần thưởng cao quý của Chủ tịch nước Trần Đức Lương trao tặng.

- Năm 2006, nhà trường đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, phần thưởng cao quý của Chủ tịch nước Trần Đức Lương trao tặng.

- Năm 2011, nhà trường đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba, phần thưởng cao quý của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trao tặng.

Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Trường và đón nhận huân chương độc lập hạng Ba

B. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ-KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG - ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Sau khi có chủ trương của Ban cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng của Bộ, Nhà trường đưa ra hai định hướng trọng tâm  để phát triển trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng  trong giai đoạn 2021-2026 như sau:

1. Tiếp tục thực hiện chức năng của Trường là đào tạo trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn trong lĩnh vực kinh tế - kế hoạch; chịu trách nhiệm tổ chức điều hành các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế theo quy định hiện hành

2. Tập trung đầu tư về mọi mặt để phát triển trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng trở thành Phân viện của Học viện Chính sách và Phát triển (thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tại Đà Nẵng

 Chúng ta tin tưởng, với bề dày truyền thống 45 năm xây dựng và phát triển, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng sẽ tiếp tục vững bước tiến lên và gặt hái những thành công mới trong giai đoạn sắp tới.